6. oktober 2010

- Opprydding ved Løkken gruver


Endelig?
- Løkken gruver i Meldal i Sør-Trøndelag var i drift i over 300 år. Etter nedleggelsen i 1987 truer tungmetaller omgivelsene. Oppryddingsarbeidet kommer til å vare i flere år og det er satt av 30 millioner kroner for 2011.
- LES HER gruveopprydding neste år

Publisert: 10.11.2005 -Døgnet rundt pumpes forurenset vann ut i Fagerlivatnet fra gruvene på Løkken Verk. Forurensningen har blusset opp, og nå jaktes det på kriseløsninger. Kalking kan være svaret. Les mer her ...

4.mai 07 – Staten må ta ansvar
Publisert 04.05.2007 – Staten er dyktig til å stille krav til andre som forurenser, da kan vi ikke være dårligere når vi selv har ansvar, sier stortingsrepresentant Ola Borten Moe (Sp).

25. sept 07 - Krever opprydding for å redde Orkla
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag protesterer etter at Bergvesenet har laga ei konsekvensutredning der de avviser nye tiltak for å stanse avsiget fra Løkken Verk til Orkla.- LES HER

27.07.2009 -Lakse-elva Orkla truet
Forurensing fra de nedlagte gruvene på Løkken Verk truer lakse-elva Orkla. Det er statens ansvar å rydde opp og regninga blir trolig på 400 millioner kroner.
- LES HER

17 mars 10 -Staten må rydde opp etter Orkla-søl
Klima- og forurensningsdirektoratet ba i fjor Nærings- og Handelsdepartementet om å komme opp med en plan for forurensnings-begrensende tiltak ved Løkken Gruver i Meldal i Sør-Trøndelag, og nå foreligger en utredning som viser at det blir kostbart å rydde opp i sølet etter 350 års gruvedrift.
- LES HER