2. januar 2006

- Fiskeravgift/Desinfiseringsregler

Alle som har fylt 18 år og skal fiske etter laks, sjøaure og sjørøye i vassdrag, eller fiske etter nevnte arter med faststående redskap i sjøen, skal betale fiskeravgift. Fiskeravgifta betales som årsavgift og følger kalenderåret. Det betyr at avgift som betales fra 1. januar vil gjelde til og med 31. desember NOK 329,- eller familie* avgift  (*ektepar/samboere/enslige med eventuelle barn mellom 18 og 20 år) 525,-
Klikk her for betalingsløsning 


- Desinfisering
Til desinfisering av fiskeutstyr benyttes Virkon S. Dokumentert effekt mod alle kjente virusfamilier, grampositive og gramnegative bakterier, mycoplasmer, sopp og soppsporer. Anbefalt av Mattisynet som desinfiseringsmiddel av fiskeutstyr mm. for å hindre smitte av bl.a. Gyrodactilus salaris mellom vassdrag.
INNHOLD:• Sulfaminsyre• Eplesyre• Kaliumpersulfat• Natriumklorid• Natriumhexametafosfat• Tensid (salt av Natriumalkylbensensulfonat)• Fargestoff - indikatorfarge

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i Orkla. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i Orkla. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller. I praksis vil dette si at alt eller deler av utstyret ikke skal desinfiseres hvis: - det er nytt - det ikke er brukt siden i fjor - hvis det var i Orkla det sist ble brukt. Forutsetningen er at utstyret ikke har vært utenfor landets grenser. Tilreisende fra utlandet slipper desinfisering hvis alt utstyr er nytt og man kan framvise kvittering eller at det fortsatt innpakket.
Rettighetshavere vil spørre etter attesten før start av fiske. Oppsynet vil kontrollere om de fiskerne forskriften gjelder for har den nødvendige attesten

- Disinfection routines: Help us prevent the spread of serious fish diseases such as Gyrodactylus Salaris, Furunkulose, UDN etc. in Norwegian salmon rivers! All fishermen are imposed by the law to disinfect all equipment used in other rivers before they can start fishing. All foreign guests have to disinfect theirs equipment, exept if it's brand new and unused. The nearest disinfection station (map here)  Also nearby the river in the Solbu/Øya area. Price: NOK 200,- (aprox 15€) - Les Desinfiseringsregler HER

- Slik hindrer du spredning av Gyrodactylus salaris pdf.

MERK - Alle personer er ansvarlige for sin reise-, livsforsikring.