3. august 2007

- Gjenutsetting av laks

Ved evt. C&R - Følg disse rådene:Unngå å kjøre fisken så lenge at den er helt utslitt. Få den inn mot land fortest mulig.
Ikke trekk fisken inn på tørt land, ikke bruk klepp eller tailer. Håv kan brukes, men bør ha knuteløst nett.
Ikke ta fisken ut av vannet mer enn nødvendig. Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen.
Pass på så du ikke klemmer fisken for hardt, for eksempel i vitale organer i buken. Ikke løft fisken ut av vannet etter halen – da kan ryggen brekke!
Ta kroken ut av fiskens munn, bruk gjerne en Krokutløsertang som forenkler dette! Dersom kroken sitter vanskelig til er det bedre å klippe av fortommen og la kroken sitte igjen.
Når kroken er ute, snu fisken på rett kjøl i vannet og ta den ut på et dypere, strømrikt sted. Se at gjellelokkene beveger seg.
Ta en kjapp måling av lengden med et målebånd (eller bruk stanga som markør) og ta et foto om du ønsker det. Få en kamerat til å ta bilder. Ha fisken mest mulig i vann!
Fortsett å assistere fisken mens den kommer til hektene. Etter en liten stund vil fisken få mer krefter og automatisk forsøke å komme løs.
Da er tiden for å slippe den fri. Hvilken opplevelse å se den søke ut på dypet!
For å hjelpe til med gjenutsetting:En god krokløsertang er nødvendig.
De som fisker med mark må være spesielt påpasselige. Det er vist at fisk fanget på mark langt oftere kroker dypere og har lavere overlevelsesgrad ved gjenutsetting
Noen anbefaler også å klemme ned mothakene på krokene fordi dette forenkler krokløsningen.
- Beregn vekt utifra lengde ved C&R med Fish'o'meter