1. januar 2015

2015


 1. 2/6 Jan Gundersrud 7,6 kg Wobbler
 2. 7/6 Geir Elnan 4,4 kg Sluk
 3. 23/6 Lars Brustad 4,5 kg Sluk
 4. 7/7 Ottar Gundersrud 5,0 kg Wobbler
 5. 8/7 Yngve Håkonsen 5,5 kg Flue
 6. 9/7 Yngve Håkonsen 1,5 kg Flue (c&r)
 7. 11/7 Robert Hutchings 3,7 kg Flue
 8. 13/7 Robert Hutchings 2,0 kg Flue (c&r)
 9. 15/7 Robert Hutchings 1,0 kg Flue (c&r)
 10. 18/7 Stefan Ruberg-Jensen 2,0 kg Sluk (c&r)
 11. 18/7 Stefan Ruberg-Jensen 3,5 kg Sluk
 12. 20/7 Heidi Berre Nes 1,1 kg Sluk
 13. 20/7 Stefan Ruberg-Jensen 6,1 kg Sluk
 14. 21/7 Stefan Ruberg-Jensen 2,0 kg Sluk (c&r)
 15. 21/7 Sjøørret Stefan Ruberg-Jensen 1,5 kg Sluk (c&r)
 16. 21/7 Chris Hauge 5,2 kg Mark
 17. 22/7 Rudi Carlsen 1,2 kg Mark
 18. 23/7 Chris Hauge 5,0 kg Mark
 19. 24/7 Rudi Carlsen 7,5 kg Mark
 20. 26/7 Ottar Gundersrud 1,0 kg Flue (c&r)
 21. 26/7 Ottar Gundersrud 1,0 kg Flue (c&r)
 22. 30/7 Ronny Seehuus 1,5 kg Flue (c&r)
 23. 31/7 Ronny Seehuus 5,0 kg Flue
 24.  5/8 Attilio Vicario 2,0 kg Flue
 25.  6/8 Attilio Vicario 3,5 kg Flue
 26. 14/8 Robert Hutchings 2,5 kg Flue (c&r)
 27. 14/8 Robert Hutchings 2,0 kg Flue (c&r)
 28. 15/8 Robert Hutchings 1,5 kg Flue (c&r)
 29. 15/8 Robert Hutchings 1,5 kg Flue (c&r)
 30. 29/8 Per Ove Vebenstad 5,8 kg Flue
 31. 29/8 Jan Gundersrud 5,7 kg Sluk
Gjennomsnitt vekt laks: 3,4 kg - Største laks: 7,6 kg
7% Storlaks –  50% mellomlaks – 43% smålaks
Flue 53%  - Sluk  27%  - Mark 13- Wobbler 7% 
Catch & Release: 43%
101 kg tot