1. januar 2023

2023

  1. H.O.                  10,0 kg Flue c&r
  2. 1/6 Jonas Olsson 7,2 kg Flue
  3. 2/6 Hampus Olsson 9,0 kg Flue