- FISKE

RULLERENDE FISKE PÅ VÅRE VALD MED 8 TIMERS ROTASJONER.
VÅRE FISKEVALD ER BELIGGENDE I NEDRE DELER AV ELVEN.
Øya Øvre

Øya nedre

Solbu Øvre v ca 35m3

Solbu Nedre v ca 35m3
Kjøreruter til Storås - Orkla River Lodge:

Vi tilbyr dessverre ikke refusjon for kjøpte produkter.