- FISKE

RULLERENDE FISKE PÅ VÅRE VALD MED 8 TIMERS ROTASJONER
Øya Øvre

Øya nedre

Solbu Øvre v ca 35m3

Solbu Nedre v ca 35m3
Kjøreruter til Storås - Orkla River Lodge: